Počet záznamů: 1

Inclusive Dielectron Production in Ar plus KCl Collisions at 1.76 A GeV studied with HADES

 1. 1.
  0337665 - UJF-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Křížek, Filip
  Inclusive Dielectron Production in Ar plus KCl Collisions at 1.76 A GeV studied with HADES.
  [Inclusivní produkce dielectronů ve srážkách Ar plus KCl při 1,76 A GeV studovaná s HADES.]
  Nuclear Physics. A. Roč. 830, - (2009), 483C-486C ISSN 0375-9474
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100480803; GA MŠk LC07050
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: HADES * GeV * HDS
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.706, rok: 2009

  Results of the HADES measurement of inclusive dielectron production in Ar+KCl collisions at a kinetic beam energy of 1.76 A GeV are presented. For the first time, high mass resolution spectroscopy was performed. The invariant mass spectrum of dielectrons is compared with predictions of UrQMD and HSD transport codes.

  V práci jsou prezentovány výsledky HADESovských měření celkové produkce dilektronů v Ar+KCl srážkách při energii svazku 1.76 A GeV. Poprvé byla použita spektroskopie s vysokým hmotnostním rozlišením Spektrum invariantních hmotností dielektronů je porovnáváno s předpověďmi transportních kódů UrQMD a HSD.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181612