Počet záznamů: 1

Průmyslový kmen Scenedesmus quadricauda SeIV zelené chlorokokální řasy Scenedesmus quadricauda(Turp.) Bréb

 1. 1.
  0337652 - MBU-M 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Doušková, Irena - Hlavová, Monika - Umysová, Dáša - Vítová, Milada - Zachleder, Vilém
  Průmyslový kmen Scenedesmus quadricauda SeIV zelené chlorokokální řasy Scenedesmus quadricauda(Turp.) Bréb.
  [Industrial strain of Scenedesmus quadricauda SeIV green chlorococcal alga Scenedesmus quadricauda(Turp.) Bréb.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2009. Vlastník: Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 02.11.2007. Datum udělení patentu: 17.07.2009. Číslo patentu: 300861
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600200701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: scenedesmus quadricauda * selenate * alga
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  Kmen řasy Scenedesmus quadricauda, který je schopen růst v přítomnosti vysokých koncentrací seleničitanu, které jsou letální pro buňky sbírkových (kontrolních) kmenů. Tento kmen roste i při extrémně vysokých koncentracích selenu stejnou nebo vyšší rychlostí a je chopen absorbovat významně vyšší množství organicky vázaného selenu než kontrolní kmen. Kromě autotrofního růstu ve fotobioreaktrorech může růst i heterotrofně ve fermentorech. Přítomnost selenanu je však pro tento kmen toxická při stejných koncentracích jako u kontrolní kultury

  The strain of Scenedesmus quadricauda is able to grow in a presence of high selenite concentrations, which are lethal for cells of strains from collections (non-resistant). The strain grows even on extremely high selenium concentrations equally or faster as a non-resistant strain and is able to absorb high amount of organically bound selenium. Except autotrophic grow in photobioreactors, it can grow also heterotrophicaly in fermentors. However, a presence of selenate is toxic for this strain in the same concentrations as in non-resistant strains
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181601