Počet záznamů: 1

Experimental Test of the Evans’ B(3)-Field: Measuring the Interaction with Free Electrons

 1. 1.
  0337613 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jelínek, K. - Pavlů, J. - Havlica, Jaromír - Wild, J.
  Experimental Test of the Evans’ B(3)-Field: Measuring the Interaction with Free Electrons.
  [Experimentální test Evansovo B(3)-pole: Měření interakcí s volnými elektrony.]
  Foundations of Physics. Roč. 39, č. 10 (2009), s. 1191-1196 ISSN 0015-9018
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: experimental proof * evans unified field theory * einstein-cartan theory
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.805, rok: 2009

  This paper presents an experimental test of the B(3)-field existence by observing the changes in trajectories of free electrons in special detector, when strong (up to 200 W/m2) continuous circularly polarized microwave radiation of a frequency of 2.45 GHz is applied. We have not detected any sign of B(3)-field in presented experiment. It follows that if the B(3)-field really exists, it should be at least 4 orders of magnitude smaller than the Evans’ theory predicts.

  Práce prezentuje experimentální test existence B(3)-pole pozorováním změn v trajektoriích volných elektronů ve speciálním detektoru, ve kterém působí silné (až 200W/m2) kontinuální kruhově polarizované mikrovlnné záření o frekvenci 2,45 GHz. Provedené experimenty nepotvrdily přítomnost B(3)-pole. Z toho vyplývá, že pokud B(3) pole skutečně existuje, mělo by mít minimálně o 4 řády menší velikost, než předpokládá Evansova teorie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181566