Počet záznamů: 1

Syndrom vyhoření, vybrané psychologické proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

 1. 1.
  0337596 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kebza, V. - Šolcová, Iva
  Syndrom vyhoření, vybrané psychologické proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.
  [Burnout syndrome, selected psychosocial variables and risk factors of cardiovascular diseases.]
  Československá psychologie. Roč. 54, č. 1 (2010), s. 1-16 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GA406/06/0747
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: burnout * cardiovascular disease * lipid metabolism
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.230, rok: 2010

  Stať popisuje design, realizaci a vybrané výsledky prospektivního dvoufázového šetření, jehož cílem bylo ověřit vztah mezi vybranými psychosociálními charakteristikami a hlavními známými riziky kardiovaskulárních onemocnění.

  The paper describes the design, realization, and selected results of the prospective two-wave study the goal of which has been to veryfy the potentiol links between selected psychosocial characteristics and main known risks of cardiovascular diseases.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181554