Počet záznamů: 1

Generation of entangled proton pairs in periodically poled nonlinear crystals

 1. 1.
  0337586 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svozilík, Jiří - Peřina ml., Jan
  Generation of entangled proton pairs in periodically poled nonlinear crystals.
  [Generace kvantově korelovaných fotonových párů v periodicky pólovaných nelineárních krystalech.]
  Nonlinear Optics and Applications III. Bellingham: SPIE, 2009 - (Bertolotti, M.), 73540N/1-73540N/8. Proceedings of SPIE, 7354. ISBN 9780819476289. ISSN 0277-786X.
  [Nonlinear optics and applications III. Prague (CZ), 20.04.2009-22.04.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: photon pairs * nonlinear crystals
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://dx.doi.org/10.1117/12.820986

  We describe properties of entangled photon pairs generated by spontaneous parametric down-conversion in periodically poled nonlinear crystals. These materials can serve as a useful bright source of photon pairs which properties can be tailored on demand. Especially photon pairs with broad spectra and sharp temporal features can be observed. Both uniform and chirped poling are considered. Spectral properties of the generated photons, photon fluxes, coincidence-count patterns in a Hong-Ou-Mandel interferometer, entropy of entanglement, as well as transverse profiles of intensities of the generated photon fields are discussed. Also the correlation area of two photons comprising a photon pair has been studied as it depends on parameters of periodical poling. Attention is also paid to structures with randomly distributed boundaries.

  Jsou popsány vlastnosti kvantově korelovaných fotonových páru generovaných v periodicky pólovaných nelineárních krystalech. Je ukázáno, že tyto materiály mohou sloužit jako intenzivní zdroje fotonových párů s vlastnostmi definovanými podle potřeb.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181547