Počet záznamů: 1

Blood vessel replacement: 50 years of development and tissue engineering paradigms in vascular surgery

 1. 1.
  0337578 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Chlupáč, Jaroslav - Filová, Elena - Bačáková, Lucie
  Blood vessel replacement: 50 years of development and tissue engineering paradigms in vascular surgery.
  [Cévní náhrady: 50 let vývoje a paradigma tkáňového inženýrství v cévní chirurgii.]
  Physiological Research. Roč. 58, Suppl.2 (2009), S119-S139 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: small-caliber vascular grafts * tissue engineering * dynamic bioreactor
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  Patient´s own vessel remains the gold standard material in bypass surgery. Novel biomaterials have been manufactured and combined with tissue engineering approach. This approach enables to prepare bioartificial prostheses seeded with autologous cells

  Vlastní cévy pacienta zůstávají zlatým standardem v cévní chirurgii. Byly vyvinuty nové biomaterály a zkombinované s metodou tkáňového inženýrství. Tento přístup umožní přípravu bioartificiálních protéz osazených autologními buňkami
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181540