Počet záznamů: 1

Tissue-engineered heart valves

 1. 1.
  0337577 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Filová, Elena - Straka, František - Miřejovský, T. - Mašín, J. - Bačáková, Lucie
  Tissue-engineered heart valves.
  [Srdeční chlopně připravené tkáňovým iženýrstvím.]
  Physiological Research. Roč. 58, Suppl.2 (2009), S141-S158 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: bioarteficial heart valve * valve interstitial cells * pulse flow bioreactor
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  Currently used mechanical and biological heart valve prostheses have several disadvantages. Therefore great attention is paid to development of bioartificial valve by tissue engineering method. For this purpose synthetic and biologic scaffolds are seeded with patient´s cells and cultured in bioreactor

  V současnosti používané mechanické a biologické náhrady srdečních chlopní mají řadu nevýhod. Proto se velká pozornost věnuje vytvoření bioartificiální chlopně metodou tkáňového inženýrství. Za tímto účelem jsou syntetické i biologické matrice osazeny buňkami pacienta a dotvořeny v bioreaktoru
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181539