Počet záznamů: 1

Moc jména a jeho tabuizace v moderní literatuře

 1. 1.
  0337546 - UJC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dvořáková, Žaneta
  Moc jména a jeho tabuizace v moderní literatuře.
  [The Power of the Proper Name and Its Taboo in Modern Literature.]
  Eurolingua & Eurolitteraria 2009. Liberec: Technická univerzita, 2009 - (Uličný, O.), s. 367-374. ISBN 978-80-7372-544-0.
  [Eurolingua & Eurolitteraria 2009. Liberec (CZ), 24.09.2009-26.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Ve svém příspěvku jsem se soustředila na moc jmen a také na zákaz jejich vyslovení (tabu) v moderní literatuře. Nazvat někoho jeho jménem mohlo být zakázáno celou společností (např. jméno Lorda Voldemorta), nebo postavou samou (např. Sauron), neboť vlastní jména tvoří nedílnou součást osobnosti a její sebe-reflexe (např. Piscine Molitor Patel nenáviděl své jméno a nechtěl, aby jej tak kdokoliv oslovoval). Tabu mohlo být též způsobeno strachem z pomsty ducha přivolaného jeho jménem (např. Polednice). Znalost něčího jména mohla dát dotyčnému moc druhého napadnout, nebo ovládnout skrze jeho jméno (např. skřítek Rumprcimprcampr), protože jméno se chová jako magická formule. V moderní literatuře se též setkáváme s problémem jména „ukradeného“ totalitní společností.

  I focused on the power of names as well as on prohibition of saying them aloud (taboo) in modern literature. Calling someone by his/her name can be prohibited by the whole society (e. g. the name of Lord Voldemort) or by the character her/himself (e. g. Sauron) because the proper name is an integral part of personality and her/his self-reflection (e. g. Piscine Molitor Patel hates his name and does not want anyone to call him by this name) . Taboo can be caused by anxiety about revenge of the creature called in by its name (e. g. Polednice). The knowledge of someone’s name can give us a power to attack or overrule the person through his/her name (e. g. Rumpelstilzchen) because the name acts as a magic formula. In modern literature we can also find problem of name “stolen” by totalitarian society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181514