Počet záznamů: 1

The Effects of Extracts Obtained by Supercritical Fluid Extraction and Traditional Extraction Techniques on Larvae Leptinotarsa decemlineata SAY

 1. 1.
  0337518 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pavela, R. - Sajfrtová, Marie - Sovová, Helena - Karban, Jindřich - Bárnet, M.
  The Effects of Extracts Obtained by Supercritical Fluid Extraction and Traditional Extraction Techniques on Larvae Leptinotarsa decemlineata SAY.
  [Vliv extraktů získaných superkritickou extrakcí a tradičními metodami na larvy Leptinotarsa decemlineata SAY.]
  Journal of Essential Oil Research. Roč. 21, č. 4 (2009), s. 367-373 ISSN 1041-2905
  Grant CEP: GA MŠk 2B06049
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: satureja hortensis * thymus vulgaris * botanical insecticides
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 0.498, rok: 2009

  Extracts from savory (Satureja hortensis L.) and thymus (Thymus vulgaris L.) were obtained by supercritical fluid extraction, hydrodistillation, and Soxhlet extraction with hexane and ethanol. The composition of volatile compounds in the extracts was determined by gas chromatography, and the toxicity and antifeedant effects of the extracts on larvae of Colorado potato beetle were evaluated. The most effective isolates were the essentials oils which showed the lowest lethal dosages, 22 mu g and 29 mu g for oil from S. hortensis and T. vulgaris, resp. The extracts of S. hortensis obtained with supercritical CO2 had similar efficiencies as the essential oil. Strong deterrent effects of all extracts against larvae were observed.

  Extrakty saturejky (Satureja hortensis L.) a tymiánu (Thymus vulgaris L.) byly získány sueprkritickou extrakcí, hydrodestrilací a Soxhletovou extrakcí hesanem a etanolem. Chemické složení extraktů bylo stanoveno plynovou chromatografií a byla vyhodnocena jejich tixicita a protipožerové účinky na larvy mandelinky bramborové. Nejúčinnější byly silice, které vykazovaly nejnižší letální dávky, 22 mu g u saturejkové silice a 29 mu g u tymiánové silice. Superkritické extrakty saturejky měly obdobné účinky jako silice. Všechny extrakty měly vůči larvám mandelinky silný protipožerový účinek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181494