Počet záznamů: 1

Surface spontaneous parametric down-conversion

 1. 1.
  0337505 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Peřina ml., Jan - Lukš, A. - Haderka, Ondřej
  Surface spontaneous parametric down-conversion.
  [Povrchová spontánní sestupná parametrická frekvencní konverze.]
  Physical Review Letters. Roč. 103, č. 6 (2009), 063902/1-063902/4 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: parametric down-conversion * surface
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  Surface spontaneous parametric down-conversion is predicted as a consequence of continuity requirements for electric- and magnetic-field amplitudes at a discontinuity of chi(2) nonlinearity. A generalization of the usual two-photon spectral amplitude is suggested to describe this effect. Examples of nonlinear layered structures and periodically poled nonlinear crystals show that surface contributions to spontaneous down-conversion can be important.

  Povrchová spontánní sestupná parametrická frekvencní konverze je predpovezena a vzniká v dusledku podmínek spojitosti amplitud elektrických a magnetických polí na rozhraní s diskontinuitou chi2 nelinearity. Tento efekt je popsán pomocí zobecnených spektrálních dvoufotonových amplitud.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181484