Počet záznamů: 1

Non-classical effect of quantum non-demolition measurement in presence of parametric amplification

 1. 1.
  0337503 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sebawe Abdalla, M. - Peřina, Jan - Křepelka, Jaromír
  Non-classical effect of quantum non-demolition measurement in presence of parametric amplification.
  [Neklasický efekt kvantového nedemoličního měření v přítomnosti parametrického zesílení.]
  Optics Communications. Roč. 282, č. 14 (2009), s. 2878-2888 ISSN 0030-4018
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: non-classical effect * quantum non-demolition measurement
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 1.316, rok: 2009

  A full quantum treatment of the problem of quantum non-demolition measurements in non-linear optical media is considered. The system consists of four different coupling parameters in addition to different phase parameters. The solution of the Heisenberg equations of motion for the dynamical operators is obtained. The phenomenon of squeezing is examined for both normal and principal squeezing and it has been shown that it is more pronounced for the compound mode case. The intensity correlation function is also calculated and discussed where the observation of the antibunching can be reported. In addition to the higher-order moments we examined the quantum correlation functions, joint quasidistribution functions, as well as photon-number distribution and its factorial moments. It has shown that the non-classical properties is apparent of this system and more pronounced for the compound mode.

  Je uvažován úplný kvantový popis problému nedemoličních měření v nelineárním optickém prostředí. Systém obsahuje vedle různých fázových parametrů také čtyři různé vázané parametry. Ze získaného řešení Heisenbergových pohybových rovnic pro dynamické operátory je zkoumáno stlačení, které se výrazně projevuje v případě sdruženého módu. Rovněž je spočtena intenzitní korelační funkce a je rozebráno, kdy lze očekávat antishlukování. Vedle momentů vyššího řádu jsou zkoumány kvantové korelační funkce, funkce společné kvazidistribuce a také rozdělení počtu fotonů a jejich faktoriální momenty, Je ukázáno, že tento systém vykazuje neklasické vlastnosti, které jsou patrnější u sdruženého módu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181482