Počet záznamů: 1

Temperature chamber for measurement of fluorescence yield and nitrogen spectrum in the project AIRFLY

 1. 1.
  0337481 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Nožka, Libor - Hrabovský, Miroslav - Řídký, Jan - Boháčová, Martina - Schovánek, Petr - Palatka, Miroslav - Pech, Miroslav - Mandát, Dušan
  Temperature chamber for measurement of fluorescence yield and nitrogen spectrum in the project AIRFLY.
  [Teplotní komora pro měření fluorescenčního zisku a spekter dusíku v projektu AIRFLY.]
  Optik. Roč. 120, č. 12 (2009), s. 619-622 ISSN 0030-4026
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: AIRFLY project, * temperature chamber * atmospheric fluorescence yield, * nitrogen spectrum
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 0.378, rok: 2009

  This paper refers to the construction and utilization of the chamber that has been used for measurement of fluorescence yield within the frame of the project AIRFLY. The chamber was designed to simulate some physical conditions in high levels of the atmosphere, particularly pressure, temperature and humidity. The aim of the AIRFLY (AIR FLuorescence Yield) project is to simulate and to measure the process of the fluorescence and Cherenkov emission produced by impact of high-energy cosmic rays (UHECR) on molecules of nitrogen in high levels of the atmosphere. This is required for calibration of fluorescence detectors (FDs) dedicated for monitoring particles of these energies by means of fluorescence measurements.

  Tento článek popisuje konstrukci a použití komory, která byla použita pro měření fluorescenčního zisku v rámci projektu AIRFLY. Komora byla navržena pro simulaci některých fyzikálních podmínek ve vysokých vrstvách atmosféry. Především se jednalo o měření tlaku, teploty a relativní vlhkosti. Cílem projektu AIRFLY (AIR FLuorescence Yield) je modelování a měření procesu fluorescenční a Čerenkovské emise vytvářené při dopadu vysokoenergetických kosmických částic (UHECR) na molekuly dusíku ve vysokých vrstvách atmosféry. To je potřebné pro kalibraci fluorescenčních detektorů (FDs) určených pro sledování částic o vysokých energiích pomocí fluorescenčních měření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181462