Počet záznamů: 1

Pressure-driven metal-insulator transition in hematite from dynamical mean-field theory

 1. 1.
  0337454 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kuneš, Jan - Korotin, D. M. - Korotin, M. A. - Anisimov, V.I. - Werner, P.
  Pressure-driven metal-insulator transition in hematite from dynamical mean-field theory.
  [Tlakem indukovaný přechod kov-izolátor v hematitu pomocí teorie dynamického středního pole.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 14 (2009), 146402/1-146402/4 ISSN 0031-9007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: metal-insulator transitions and other electronic transitions * strongly correlated electron systems * heavy fermions
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  Combination of the an initio bandstructure and dynamical mean-field theory is used to study simultaneous high-spin low-spin and metal-insulator transtion in hematite (Fe2O3). Comparison to isoelectronic MnO is made. We identify two distinct ways the insulating high-spin stay may be destabilized.

  Pomocí kombinace ab initio pásové struktury a teorie dynamického středního pole studujeme simultánní přechod spinový a kov-izolátor v hematitu (Fe2O3). Výsledky jsou srovnány s isoelektronickým MnO. Identifikujeme dva odlišné způsoby destabilizace vysokospinového stavu izolátoru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181444