Počet záznamů: 1

UV Light Induced Surface Modification of HDPE Films with Bioactive Compounds

 1. 1.
  0337441 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Daniloska, V. - Blazevska-Gilev, J. - Dimova, V. - Fajgar, Radek - Tomovska, R.
  UV Light Induced Surface Modification of HDPE Films with Bioactive Compounds.
  [Povrchová modifikace HDPE filmů bioaktivními sloučeninami, indukovaná UV zářením.]
  Applied Surface Science. Roč. 256, č. 7 (2010), s. 2276-2283 ISSN 0169-4332
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: surface modification * uv irradiation * benzocaine
  Kód oboru RIV: CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
  Impakt faktor: 1.795, rok: 2010

  In this work, a new, one-step method for bio-activation of HDPE (high density polyethylene) surface by UV irradiation is presented. HDPE films coupled with selected active compound and a photoinitiator was treated by UV lamp, emitting light at 254 nm. For surface functionalization of HDPE films, the following compounds were employed: 2- aminopyridine (AP), N1-(2-pyridylaminomethyl)-1,2,4-triazole (TA) and benzocaine (BC). The influence of irradiation time on the extent of surface changes was investigated. The modified polymer surfaces were investigated by Fourier transformed infrared (FTIR) and Raman spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM) and contact angle measurements, demonstrating successful functionalization of HDPE surface.

  V této práci je prezentována nová jednokroková metoda přípravy bioaktivních HD polyethylenovych povrchů pomocí UV záření. HDPE filmy společně s vybranými bioaktivními sloučeninami a fotoiniciátorem byly ozřovány UV lampou, emitující záření 254 nm. Pro povrchovou funkcionalizaci HDPE filmů byly použity: 2-aminopyridine (AP), N1-(2-pyridylaminomethyl)-1,2,4-triazol (TA) and benzokaine (BC). V práci byl studován vliv doby ozařování na rozsah povrchových změn. Modifikovaný povrch polymeru byl studován infračervenou (FTIR) a Ramanovou spektroskopií, skenovací elektronovou mikroskopií (SEM) a měřením kontaktního úhlu. V práci byla demonstrována úspěšná funkcionalizace povrchu HDPE.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005693