Počet záznamů: 1

Počátky jáchymovských radonových lázní (věda - nadšení - komerce)

 1. 1.
  0337424 - USD-C 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Těšínská, Emilie
  Počátky jáchymovských radonových lázní (věda - nadšení - komerce).
  [The early history of radon spa in Jáchymov, Bohemia (science - enthusiasm - business).]
  Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějiny přelomu 19. a 20. století. Vol. 2. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny, 2009 - (Blümlová, D.; Kubát, P.), s. 301-330. ISBN 978-80-904446-3-8
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/1422
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: radon spa Jáchymov * Jáchymov * cultural history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Počátky organizace radonových lázní v Jáchymově spadají do prvních dvou desetiletí 20. století, do doby rakousko-uherské monarchie. Při organizaci lázní sehrály roli vědecké výzkumy o fyziologických účincích přírodní radioaktivity, provoz jáchymovských uranových dolů a továrny, dobové nadšením pro všechny druhy záření a s tím související komerce.

  The early history of radon spa in Jáchymov, Bohemia, dates back to the first two decades of the 20th century, to the times of the Austro-Hungarian Monarchy. The science of medical radiology, operation of the state-owned uranium mines and plant in Jáchymov, as well as that time adulation of all kind of radiation and the related business played an important part in that history.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181422