Počet záznamů: 1

Automatická kontrola barevných značek automobilových pružin

 1. 1.
  0337421 - FZU-D 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čepl, J. - Ivanov, Georgi - Kratochvíl, Aleš - Hiklová, Helena - Hrabovský, Miroslav
  Automatická kontrola barevných značek automobilových pružin.
  [Automatic control of colour marks for springs in automotive industry.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 54, č. 9 (2009), 255-258 ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: colour marks * automobile spring
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  Publikace popisuje rámcové řešení úkolu, který byl na našem pracovišti řešen pro společnost Mubea HZP s.r.o. z Prostějova. Barevné značky na automobilových pružinách určujících jejich třídu jsou nasnímány kamerou. Následně proběhne vyhodnocení programem, který rovněž dává pokyn manipulátoru, jak s každou pružinou naložit. Jsou popsány klíčové prvky pro řešení, podmínky, za jakých výsledný produkt pracuje a důvody, které vedly k výběru konkrétních zařízení.

  The paper describes general resolving of task, which was solved in our workplace for firm Mubea HZP ltd. in Prostějov. Colour marks at the surface of automobile spring are scanned by camera. Consequently computer program analyses marks’ images and determines what manipulator will do with the spring. Key elements of resolution, working conditions and reasons for choice of specific devices are describes here too.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181420