Počet záznamů: 1

Correlations in photon-numbers and integrated intensities in parametric processes involving three optical fields

 1. 1.
  0337420 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Peřina, Jan - Křepelka, Jaromír - Peřina ml., Jan - Bondani, M. - Allevi, A. - Andreoni, A.
  Correlations in photon-numbers and integrated intensities in parametric processes involving three optical fields.
  [Korelace počtu fotonů a integrovaných intenzit v parametrických procesech tří optických polí.]
  European Physical Journal D. Roč. 53, č. 3 (2009), 373-382 ISSN 1434-6060
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: parametric process * three-mode state * sub-Poisson statistics * conditional measurement
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 1.420, rok: 2009

  Two strongly-pumped parametric interactions are simultaneously realized in a single nonlinear crystal in order to generate three strongly correlated optical fields. By combining together the outputs of two of the three detectors measuring intensities of the generated fields, we obtain the joint photocount statistics between the single field and the sum of the other two. We apply a microscopic quantum theory developed earlier to determine the joint photon-number distribution and the joint quasi-distributions of integrated intensities and prove nonclassical nature of the three-mode state. Finally, by performing a conditional measurement on the single field, we obtain a state endowed with a sub-Poissonian statistics, as testified by the analysis of the conditional Fano factor. The role of quantum detection efficiencies in this conditional state-preparation method is discussed in detail.

  V jediném nelineárním krystalu současně probíhají dvě silně čerpané parametrické interakce s cílem dosáhnout generace tří silně korelovaných optických polí. Vzájemným kombinováním výstupů dvou ze tří detektorů měřících intenzity generovaných polí se získají vzájemné statistiky počtu fotonů mezi jedním polem a součtem dvou ostatních. Je použita dříve rozvinutá mikroskopická kvantová teorie pro určení vzájemného rozdělení počtu fotonů a vzájemných kvazi-rozdělení integrovaných intenzit a pro důkaz neklasické podstaty třímodového stavu. Z podmíněných měření jednoho pole je také získán stav vykazující sub-poissonovskou statistiku, jak potvrzuje podmíněný Fano faktor. Je podrobně diskutována role účinnosti kvantové detekce v metodě přípravy tohoto podmíněného stavu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181419