Počet záznamů: 1

Properties of entangled proton pairs generated in periodically poled nonlinear crystals

 1. 1.
  0337415 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Svozilík, Jiří - Peřina ml., Jan
  Properties of entangled proton pairs generated in periodically poled nonlinear crystals.
  [Vlastnosti kvantově korelovaných fotonových párů generovaných v periodicky pólovaných nelineárních krystalech.]
  Physical Review. A. Roč. 80, č. 2 (2009), 023819/1-023819/9 ISSN 1050-2947
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) OC09026; GA AV ČR IAA100100713; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: photon pairs * nonlinear crystals * nonlinear optics * quantum optics
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 2.866, rok: 2009

  Using a rigorous quantum model a comprehensive study of physical properties of entangled photon pairs generated in spontaneous parametric down-conversion in chirped periodically-poled crystals is presented. Spectral, temporal, as well as spatial characteristics of photon pairs are analyzed. Spectral bandwidths, photon-pair flux, and entanglement area can be effectively controlled by chirping. Quantification of entanglement between photons in a pair is given. Splitting of entanglement area in the transverse plane accompanied by spectral splitting has been revealed. Using the model temperature dependencies of the experimental intensity profiles reported in literature have been explained.

  Obsáhlá studie fyzikálních vlastností kvantově korelovaných fotonových párů generovaných v procesu spontánní parametrické sestupné konverze v čerpovaných periodicky pólovaných krystalech je prezentována s využitím přesného kvantového modelu. Jsou analyzovány spektrální, časové a také prostorové charakteristiky fotonových párů. Pomocí změny čerpování lze ovlivňovat šířku spekter, tok fotonových párů a míru kvantového provázání. Rozštěpení plochy kvantových korelací v příčné rovině doprovázené rozdělením spekter fotonů bylo odhaleno. Experimentální intenzitní profily publikované v literatuře jsou vysvětleny pomocí zavedení teplotně závislých charakteristik materiálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181417