Počet záznamů: 1

Magnetically induced martensite transition in freestanding epitaxial Ni-Mn-Ga films

 1. 1.
  0337378 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Heczko, Oleg - Thomas, M. - Niemann, R. - Schultz, L. - Fähler, S.
  Magnetically induced martensite transition in freestanding epitaxial Ni-Mn-Ga films.
  [Magneticky indukovaná martensitická transformace v volně stojící vrstvě Ni-Mn-Ga.]
  Applied Physics Letters. Roč. 94, č. 15 (2009), 152513/1-152513/3 ISSN 0003-6951
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: epitaxial growth * Ni-Mn-Ga alloys * magnetic epitaxial layers * magnetic transitions * martensitic transformations
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.554, rok: 2009
  http://link.aip.org/link/?APPLAB/94/152513/1

  The martensitic transformation in freestanding Ni–Mn–Ga films obtained by epitaxial growth on NaCl (001) is analyzed. A temperature-magnetic field phase diagram reveals that the martensitic phase, exhibiting a higher magnetization compared to austenite, is favored by an external field. A shift of martensite temperature of dT/dH=0.36 K/T is observed, in good agreement with the value expected from a Clausius–Clapeyron equation. The practicality and energy input for actuation using magnetically induced martensitic transition is compared with a magnetically induced reorientation of martensitic variants.

  V článku je analyzována magneticky indukovaná martensitická transformace ve volně stojící epitaxiální vrstvě Ni-Mn-Ga naprášené na NaCl. Martensitická fáze s vyšší magnetizací je v poli preferována před austenickou fází. Posuv martensitické transformace je dT/dH=0.36 K/T v dobrém souladu s hodnotou předpovězenou z Clausius–Clapeyronovi rovnice. Energie nutná k transformaci je porovnána s energií nutnou k magnetické reorientaci martensitických variantů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181392