Počet záznamů: 1

Oxidický katalyzátor, zejména pro odstraňování N2O z odpadních plynů

 1. 1.
  0337377 - UCHP-M 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Kovanda, F.
  Oxidický katalyzátor, zejména pro odstraňování N2O z odpadních plynů.
  [Oxide Catalyst, Especially for N2O Removal from Waste Gases.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2009. Vlastník: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 24.08.2007. Datum udělení patentu: 02.07.2009. Číslo patentu: PV 2007-583/CZ 300 807
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: N2O decomposition * oxide catalyst * optimized surface properties
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Vynález se týká postupu odstraňování N2O z odpadních průmyslových plynů rozkladem na dusík a kyslík, ke kterému dochází působením oxidických katalyzátorů s optimalizovanými povrchovými vlastnostmi.

  The invention concerns N2O removal from waste industrial gases by decomposition to nitrogen and oxygen, which is accomplished by action of xidic catalysts having optimized surfaře properties.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181391