Počet záznamů: 1

Zpívejme, bratři, vespolek! (bratrstva, zpěv a smrt v české barokní kultuře)

 1. 1.
  0337362 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janosik-Bielski, Marek
  Zpívejme, bratři, vespolek! (bratrstva, zpěv a smrt v české barokní kultuře).
  [Let us sing, brothers, together! (brotherhoods, chants and death in Czech baroque culture).]
  Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009 - (Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M.), s. 301-306. ISBN 978-80-555-0083-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /18./. Kokošovce - Sigorod (SK), 03.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * baroque
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html

  Studie o důležitých společensko-kulturních faktorech v době baroka a jejich vlivu na dobové lingvo-literární projevy.

  Study about important social-cultural factors in baroque epoche and their influence over contemporary linguo-literary pieces.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181378