Počet záznamů: 1

Optical properties of PMMA doped with erbium(III) and ytterbium(III) complexes

 1. 1.
  0337358 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Prajzler, V. - Huttel, I. - Lyutakov, O. - Oswald, Jiří - Machovič, V. - Jerabek, V.
  Optical properties of PMMA doped with erbium(III) and ytterbium(III) complexes.
  [Optické vlastnosti PMMA legované Er3+ a Yb.3+ komplexy.]
  Polymer Engineering and Science. Roč. 49, č. 9 (2009), s. 1814-1817 ISSN 0032-3888
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: polymers * erbium * photoluminescence
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.248, rok: 2009

  We report the fabrication and optical/spectroscopic properties of polymethylmethacrylate (PMMA) doped with rare earth (Er3+ and Er3+/Yb3+) ions.. The results indicate that the PMMA reveals very low tendency to the RE clustering, which together with low cost and easy fabrication make it a material with a great potential in the active photonics devices.

  Popisujeme přípravu a optické vlastnosti polymetrakrylátu legovaného vzácnými zeminami (Er3+ and Er3+/Yb3+). Výsledky ukazují, že PMMA nevykazuje tendenci k vytváření klastrů vzácných zemin, která spolu s nízkou cenou a snadnou přípravou ho předurčují k přípravě aktivních fotonických součástek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181374