Počet záznamů: 1

Lokální urbanonymické systémy

 1. 1.
  0337342 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štěpán, Pavel
  Lokální urbanonymické systémy.
  [Local Urbanonymic Systems.]
  Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009 - (Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M.), s. 667-669. ISBN 978-80-555-0083-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /18./. Kokošovce - Sigorod (SK), 03.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: street names * systemized name-giving * formal relationship * semantic relationship
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html

  Příspěvek se zabývá lokálními systémy uličních názvů, které vznikaly plánovitě, a to buď na základě sémantických nebo formálních souvislostí.

  The article deals with local systems of street names, created intentionally on the basis of either semantic or formal connections.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181362