Počet záznamů: 1

V kostce o migraci v ČR

 1. 1.
  0337337 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Leontiyeva, Yana
  V kostce o migraci v ČR.
  [In A Nutshell About Migration in the Czech Republic.]
  Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.), s. 11-17. ISBN 978-80-7330-173-6
  Grant CEP: GA MŠk LA09010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Czech Republic * migration * integration
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Tato kapitola uvádí do problematiky imigrace a ukazuje, jaké jsou její aktuální trendy v ČR. Autorka stručně komentuje vývoj počtu imigrantů na území ČR od roku 1989, věkovou strukturu registrovaných cizinců a jejích uplatnění na českém trhu práce. Na závěr kapitoly je shrnutí výsledků dosavadních výzkumu zaměřených na postoje k cizincům a menšinám.

  The introductory chapter is dedicated to immigration and its current trends in the Czech Republic. The author comments on the official statistics showing the growing number of immigrants since 1989, discuses the age structure of registered foreigners and their role and status on the Czech labor market and also interprets some findings from previous researches dedicated to attitudes toward foreigners and minorities
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181357