Počet záznamů: 1

First record of the Danube whitefin gudgeon (Romanogobio vladykovi) in the Nida River drainage, Poland

 1. 1.
  0337326 - UBO-W 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nowak, M. - Mendel, Jan - Szczerbik, P. - Koščo, J. - Klaczak, A. - Popek, W.
  First record of the Danube whitefin gudgeon (Romanogobio vladykovi) in the Nida River drainage, Poland.
  [První nález Romanogobio vladykovi v povodí Nidy, Polsko.]
  60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno: MZLU, 2009 - (Kopp, R.), s. 174-175. ISBN 978-80-7375-358-0.
  [60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2009-03.12.2009]
  Grant CEP: GA ČR GP206/09/P608
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: fish * Poland
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  The Danube whitefin gudgeon Romanogobio vladykovi Fang, 1943 belongs to the R. albipinnatus (Lukasch, 1933) species group. In the territory of Poland so-called whitefin gudgeon was recorded for the first time in the middle stretches of Vistula River (1965). Since then the species has been found in some 20 localities in the Vistula and Odra River drainages. In May and July 2009 two specimens identified initially as belonging to the R. albipinnatus species group were caught in the main course of Nida River. Molecular approach based on combination of both mitochondrial and nuclear markers confirmed occurrence of R. vladykovi on Polish territory. This conclusion alters the knowledge about the distribution of the species of the R. albipinnatus species group. Kottelat and Freyhof (2007) considered that the territory of Poland is inhabited by R. belingi, whereas R. vladykovi is restricted only to the drainage area of Danube River.

  Hrouzek běloploutvý z Dunaje, Romanogobio vladykovi Fang, 1943 patří do skupiny druhů R. albipinnatus (Lukasch, 1933). Poprvé byl na území Polska zaznamenán ve středním úseku řeky Vistula v roce 1965. Od té doby byl pak nalezen na 20 lokalitách v povodí řek Vistula a Odra. V květnu a červenci 2009 byli odchyceni dva jedinci patřící do skupiny R. albipinnatus v hlavním toku řeky Nidy. Molekulární přístup založený na kombinaci mitochondriálního a jaderného markeru potvrdil výskyt R. vladykovi na polském území. Tento závěr mění informace o distribuci druhů hrouzka běloploutvého. Kottelat a Freyhof (2007) uváděli, že území Polska je obývané R. belingi, kdežto R. vladykovi je vyhrazený jen pro povodí Dunaje.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181348