Počet záznamů: 1

Höfisch-ritterliche Kultur des Přemyslidenzeitalters und das Ritterideal

 1. 1.
  0337312 - FLU-F 2010 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
  Knap, Jiří
  Höfisch-ritterliche Kultur des Přemyslidenzeitalters und das Ritterideal.
  [Cultur of the Court and Chivalry in the Time of Přemyslids and the Ideals of Chivalry.]
  Die mittelalterliche Kolonisation.Vergleichende Untersuchungen. Praha: Filosofia, 2009 - (Brauer, M.; Rychterová, P.; Wihoda, M.), s. 153-165. ISBN 978-80-7007-308-7
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC521
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Middle High German Poetry * Chivalry * Přemyslids
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Der Aufsatz stellt die höfisch-ritterliche Kultur in Böhmen der Přemysliden und analyziert auch die Bedeutung und Funktion vom Ritterideal.

  The text present the expressiony of the cultur of the court and chivalry in the time of Přemyslids and also the value and function of the ideals of chivalry.

  Kapitola analyzuje projevy dvorské a rytířské kultury na přemyslovském dvoře a dále význam a funkci dobového rytířského ideálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181336