Počet záznamů: 1

The semantic gesture: An invitation to a journey from the Poetics to the Aesthetics of the Work

 1. 1.
  0337307 - UCL-M 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Kubíček, Tomáš
  The semantic gesture: An invitation to a journey from the Poetics to the Aesthetics of the Work.
  [Sémantické gesto: Cesta od poetiky k estetice literárního díla.]
  Structuralism(s) today: Paris, Prague, Tartu. New York - Toronto: Legas, 2009 - (Ambros, V.; LeHuenon, R.; Pérez-Simon, A.), s. 49-60. ISBN 9781897493069
  Grant CEP: GA ČR GA405/07/0077
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Narratology * Semantics * Aesthetics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  The study deals with the main term of the Prague Structuralistic School – the semantic gesture, and shows its value in the modern literary theory.

  Studie se zabývá nejdůležitějším pojmem sémantiky Pražské školy – pojmem sémantické gesto, a ukazuje jeho význam pro moderní literární teorii.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181332