Počet záznamů: 1

Control of Josephson current by Aharonov-Casher phase in a Rashba ring

 1. 1.
  0337239 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Liu, X. - Borunda, M.F. - Liu, X.-J. - Sinova, Jairo
  Control of Josephson current by Aharonov-Casher phase in a Rashba ring.
  [Závislost Josephsonova proudu na Ahoronov-Cosher fázi v Rashba kroužku.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 17 (2009), 174524/1-174524/12 ISSN 1098-0121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: relativistic quantum transport * anomalous Hall effect * anisotropic magnetoresistance
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009
  http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.80.174524

  We developed a relativistic quantum theory that descibes multiple-band disordered systéme. The Tudory is applied to anomalous Hall and anisotropic magnetoresistance effects.

  Odvodili jsme relativistickou kvantovou teorii transportu v multipásových neuspořádaných systémech. Teorie byla aplikována na anomální Hallův jev a na anisotropní magnetoresistenci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181287