Počet záznamů: 1

Control of Josephson current by Aharonov-Casher phase in a Rashba ring

  1. 1.
    0337239 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Liu, X. - Borunda, M.F. - Liu, X.-J. - Sinova, Jairo
    Control of Josephson current by Aharonov-Casher phase in a Rashba ring.
    [Závislost Josephsonova proudu na Ahoronov-Cosher fázi v Rashba kroužku.]
    Physical Review. B. Roč. 80, č. 17 (2009), 174524/1-174524/12 ISSN 1098-0121
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
    Klíčová slova: relativistic quantum transport * anomalous Hall effect * anisotropic magnetoresistance
    Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
    Impakt faktor: 3.475, rok: 2009
    http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.80.174524

    We developed a relativistic quantum theory that descibes multiple-band disordered systéme. The Tudory is applied to anomalous Hall and anisotropic magnetoresistance effects.

    Odvodili jsme relativistickou kvantovou teorii transportu v multipásových neuspořádaných systémech. Teorie byla aplikována na anomální Hallův jev a na anisotropní magnetoresistenci.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181287