Počet záznamů: 1

A record of the Blue (Scarce) Chaser (Libellula fulva) in South Moravia, Czech Republic (Odonata)

 1. 1.
  0337225 - BC-A 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vlašánek, Petr
  A record of the Blue (Scarce) Chaser (Libellula fulva) in South Moravia, Czech Republic (Odonata).
  [Nález vážky plavé (Libellula fulva) na Jižní Moravě.]
  Acta Musei Moraviae. Scientiae biologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy biologické. Roč. 94, - (2009), s. 13-14 ISSN 1211-8788
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: faunistics * Odonata * Libellula fulva
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  A new record of the critically endangered dragonfly Libellua fulva Müller, 1764 is reported. It was observed close to the town of Kostice in South Moravia, the Czech Republic, on 6 May 2008.

  Nový nález kriticky ohrožené vážky plavé (Libellula fulva Müller, 1764). Jedinec byl pozorován poblíž města Kostice na Jižní Moravě dne 6. května 2008.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181279