Počet záznamů: 1

Němčice a zpracování skla v laténské Evropě

 1. 1.
  0337223 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Venclová, Natalie - Hulínský, V. - Frána, Jaroslav - Fikrle, Marek
  Němčice a zpracování skla v laténské Evropě.
  [Němčice and glass-working in La Tene Europe.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 61, č. 3 (2009), s. 383-426 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020903
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA404/07/0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Iron Age * glass-working * chemical analyses
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Soubor skla laténského období z Němčic na Moravě obsahuje nejen hotové výrobky, ale také odpad vznikající při zpracování skla. Podle analýz SEM-EDS a NAA mají obě kategorie předmětů totožné složení. Němčice tak představují prvou doloženou sekundární sklárnu laténského období.

  The assemblage of glass of the La Tene period from Němčice in Moravia contains not only finished products, but also glass-working waste. According to the SEM-EDS and NAA analyses, both categories of artefacts have similar glass composition. Němčice thus represents the first attested secondary La Tene glass-workshop.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181277