Počet záznamů: 1

Elektronický slovník staré češtiny – nový způsob zveřejnění staročeské slovní zásoby

 1. 1.
  0337222 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vajdlová, Miloslava
  Elektronický slovník staré češtiny – nový způsob zveřejnění staročeské slovní zásoby.
  [Electronic dictionary of Old Czech - a new way of releasing of the Old Czech lexicon.]
  Varia 16. Zborník materiálov z 16. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009 - (Múcsková, G.), s. 521-526. ISBN 80-89037-04-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /16./. Častá-Papiernička (SK), 08.11.2006-10.11.2006]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * dictionary * vocabulary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  K novému způsobu zpracování staročeské slovní zásoby a zveřejňování získaných poznatků po zastavení práce na Staročeském slovníku. Elektronický slovník staré češtiny abecedně navazuje na Starčeský slovník (začíná hesly s náslovím při-) je koncipován jako stručný nedokladový slovník; podává poučení o staročeských apelativních lexikálních jednotkách dosud nezpracovaných v žádné slovníkové příručce diachronního typu.

  On a new way of processing of Old Czech lexicon and its releasing after the work on the Old Czech Dictionary was closed in 2008. The electronic dictionary of Old Czech alphabetically contintues the Old Czech Dictionary starting with entries with the initial při-. It is outlined as a short dictionary wtihout documentation and informs about Old Czech common nouns which have not been processed in any diachronic dictionary yet.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181276