Počet záznamů: 1

Bible Litoměřicko-třeboňská v proměnách staletí

 1. 1.
  0337218 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sobalíková, Hana
  Bible Litoměřicko-třeboňská v proměnách staletí.
  [So called Litoměřicko-třeboňská Bible through the ages.]
  Varia 16. Zborník materiálov z 16. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009 - (Múcsková, G.), s. 467-474. ISBN 80-89037-04-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /16./. Častá-Papiernička (SK), 08.11.2006-10.11.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0877
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Bible Litoměřicko-třeboňská * Old Czech * history
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek je věnován Bibli Litoměřicko-třeboňské. Tato Bible se hlásí k mladší etapě prvoredakčního staročeského překladu, její text je však výrazně pozměněn zásahem pozdějšího korektora, a právě těmto mladším přípiskům je věnována hlavní pozornost. V rámci příspěvku je zkoumáno, zda se jedná o zásahy jednoho či několika korektorů a zda je možné tyto pozdější opravy přiřadit k druhoredakčnímu překladu, jak bylo tradováno v literatuře.

  The article is devoted to The Bible Litoměřicko-Třeboňská. The Bible belongs to the young stadium of The first old Czech translation. The text is significantly altered by subsequent corrector(s), and it is these younger alterations that is given the priority attention. It is examined whether it is the intervention of one or more correctors and whether it is possible for these subsequent repairs to assign it to second Czech translation, as was proposed in literature.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181272