Počet záznamů: 1

Biblický překlad jako impuls k filologické reflexi

 1. 1.
  0337215 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pytlíková, Markéta
  Biblický překlad jako impuls k filologické reflexi.
  [Bible translation as an impuls for philological reflection.]
  Varia 16. Zborník materiálov z 16. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009 - (Múcsková, G.), s. 431-443. ISBN 80-89037-04-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /16./. Častá-Papiernička (SK), 08.11.2006-10.11.2006]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Bible * translation * philologic reflexion
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Tématem tohoto článku jsou texty doprovázející některé české biblické překlady od středověku po humanismus v nichž se objevují první filologické reflexe podnícené právě problematikou biblického překladu.

  The aim of this article are the first Czech medieval and humanistic philological reflexions, inspired by the problems of the Bible translation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181269