Počet záznamů: 1

Climatic drivers of hemispheric asymmetry in global patterns of ant species richness

 1. 1.
  0337194 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Dunn, R. R. - Agosti, D. - Andersen, A. N. - Arnan, X. - Bruhl, C. A. - Cerdá, X. - Ellison, A. M. - Fisher, B. L. - Fitzpatrik, M. C. - Gibb, H. - Gotelli, N. J. - Gove, A. D. - Guenard, B. - Janda, Milan - Kaspari, M. - Laurent, E. J. - Lessard, J.-P. - Longino, J. T. - Majer, J. D. - Menke, S. B. - McGlynn, T. P. - Parr, C. L. - Philpott, S. M. - Pfeiffer, M. - Retana, J. - Suarez, A. V. - Vasconcelos, H.L. - Weiser, M. D. - Sanders, N. J.
  Climatic drivers of hemispheric asymmetry in global patterns of ant species richness.
  [Klimatická variabilita stojí za asimetrií globální diversity mravenců mezi severní a jižní polokoulí.]
  Ecology Letters. Roč. 12, č. 4 (2009), s. 324-333 ISSN 1461-023X
  Grant ostatní:U.S. National Science Foundation(US) DEB-0640015
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: biodiversity * climate change * Eocene
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 10.318, rok: 2009

  Although many taxa show a latitudinal gradient in richness, the relationship between latitude and species richness is often asymmetrical between the northern and southern hemispheres. Here we examine the latitudinal pattern of species richness across 1003 local ant assemblages. We find latitudinal asymmetry, with southern hemisphere sites being more diverse than northern hemisphere sites. Most of this asymmetry could be explained statistically by differences in contemporary climate. Results further imply that also factors other than contemporary climate, as climate change history since the Eocene, contributed to the hemispherical asymmetry.

  Ačkoliv mnoho taxonů vykazuje gradient v druhové rozmanitosti od pólů k rovníku, samotný vztah mezi zeměpisnou šířkou a diverzitou je často asymetrický mezi severní a jižní polokoulí. Prozkoumali jsme změnu diverzity podél tohoto gradientu v 1003 lokálních společenstvech mravenců po celém světe. Asymetrie v diverzite byla potvrzena, s jižní polokoulí druhově bohatší než severní. Většina této asymetrie mohla být statisticky vysvětlena rozdíly v současném klimatu. Rovněž role dalších faktorů jako je historie klimatických změn od Eocénu je diskutována.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181253