Počet záznamů: 1

Hlodavci v lesním prostředí: naše nejvýznamnější druhy

 1. 1.
  0337193 - UBO-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Turek, K. - Homolka, Miloslav - Kamler, J.
  Hlodavci v lesním prostředí: naše nejvýznamnější druhy.
  [Rodents in forest habitat: the most important species.]
  Lesnická práce. Roč. 88, č. 5 (2009), s. 18-21 ISSN 0322-9254
  Grant CEP: GA MZe QH72075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: rodents * forest habitat
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví

  V lesním prostředí se přirozeně vyskytuje řada druhů hlodavců. Negativní vliv na lesní obnovu však mají jen hojné druhy, které se v době omezené potravní nabídky živí ve značné míře kůrou mladých stromků. Těmito druhy jsou v našich podmínkách norník rudý, hraboš polní a hraboš mokřadní.

  Many rodent species inhabit natural forest ecosystems. Impact on forest regeneration is caused above all by dominant species. In time of food resources restriction they may eat the bark of young trees. The impact of debarking is done by bank vole, common vole and field vole, the most important pest species in forest habitats.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181252