Počet záznamů: 1

Atmospheric effects on extensive air showers observed with the Surface Detector of the Pierre Auger Observatory

 1. 1.
  0337174 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Abraham, J. - Abreu, M. - Aglietta, M. - Boháčová, Martina - Chudoba, Jiří - Halenka, V. - Hrabovský, Miroslav - Kárová, Tatiana - Mandát, Dušan - Nečesal, Petr - Nožka, Libor - Nyklíček, M. - Palatka, Miroslav - Pech, Miroslav - Prouza, Michael - Rössler, T. - Řídký, Jan - Schovancová, Jaroslava - Schovánek, Petr - Šmída, Radomír - Trávníček, Petr
  Atmospheric effects on extensive air showers observed with the Surface Detector of the Pierre Auger Observatory.
  [Vliv atmosféry na spršky kosmického záření pozorované povrchovým detektorem Observatoře Pierra Augera.]
  Astroparticle Physics. Roč. 32, č. 2 (2009), s. 89-99 ISSN 0927-6505
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100100904; GA AV ČR KJB300100801; GA MŠk(CZ) LA08016; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502; CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: extensive air showers * UHECR * atmosphere * weather
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 4.136, rok: 2009
  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TJ1-4WNRK08-1&_user=625012&_coverDate=09%2F30%2F2009&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=browse&_srch=d

  Atmospheric parameters, such as pressure (P), temperature (T) and density, affect the development of extensive air showers initiated by energetic cosmic rays. We have studied the impact of atmospheric variations on extensive air showers by means of the surface detector of the Pierre Auger Observatory.

  Parametry atmosféry, jako tlak (P), teplota (T) a hustota vzduchu, ovlivňují vývoj spršek kosmického záření. V článku studujeme vliv změn atmosféry na parametry spršek kosmického záření pozorovaných povrchovým detektorem Observatoře Pierra Augera.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181239