Počet záznamů: 1

A new species of the Camponotus aureopilus VIEHMEYER, 1914 species-group (Hymenoptera: Formicidae) from Papua New Guinea

 1. 1.
  0337157 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Shattuck, S. - Janda, Milan
  A new species of the Camponotus aureopilus VIEHMEYER, 1914 species-group (Hymenoptera: Formicidae) from Papua New Guinea.
  [Nový druh skupiny Camponotus aureopilus (Hymenoptera, Formicidae) z Papui Nové Guinei.]
  Myrmecological News. Roč. 12, - (2009), s. 251-253 ISSN 1994-4136
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA AV ČR KJB612230701
  Grant ostatní: U.S. National Science Foundation(US) DEB-02-11591
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: taxonomic description * Hymenoptera * Formicidae
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  The Camponotus aureopilus VIEHMEYER, 1914 species group contains nine known species from Papua New Guinea and Australia. Recently a tenth species, Camponotus royi sp.n., has been discovered from west-central Papua New Guinea rainforests. This new species is described and the key to this species group modified to accommodate it.

  Skupina druhů mravenců Camponotus aureopilus VIEHMEYER, 1914 obsahuje dosud 9 známých druhů s rozšířením Papua Nová Guinea a Australie. Nedávno desátý druh, Camponotus royi sp.n., byl objeven v centrálním pralese západní Papui Nové Guinei. Tento nový druh je zde popsán a klíč k této skupině druhů zrevidován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181226