Počet záznamů: 1

Characterization of New Maize Genes Putatively Involved in Cytokinin Metabolism and Their Expression during Osmotic Stress in Relation to Cytokinin Levels

 1. 1.
  0337151 - UEB-Q 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vyroubalová, Š. - Václavíková, Kateřina - Turečková, Veronika - Novák, Ondřej - Šmehilová, M. - Hluska, T. - Ohnoutková, Ludmila - Frébort, Ivo - Galuszka, Petr
  Characterization of New Maize Genes Putatively Involved in Cytokinin Metabolism and Their Expression during Osmotic Stress in Relation to Cytokinin Levels.
  [Charakterizace nových genů v kukuřici patrně se účastnících metabolismu cytokininů a jejich exprese během osmotického stresu ve vztahu k hladinám cytokininů.]
  Plant Physiology. Roč. 151, č. 1 (2009), s. 433-447 ISSN 0032-0889
  Grant CEP: GA ČR GA522/06/0703; GA ČR(CZ) GA522/08/0920; GA MŠk ME 861; GA MŠk 1M06030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: ABSCISIC-ACID BIOSYNTHESIS * MOLECULAR CHARACTERIZATION * CIS-ZEATIN
  Kód oboru RIV: GC - Pěstování rostlin, osevní postupy
  Impakt faktor: 6.235, rok: 2009

  Plant hormones, cytokinins (CKs), have been for a long time considered to be involved in plant responses to stress. However, their exact roles in processes linked to stress signalization and acclimatization to adverse environmental conditions are unknown. In this study, expression profiles of the entire gene families of CK biosynthetic and degradation genes in maize (Zea mays) during development and stress responses are described. Transcript abundance of particular genes is discussed in relation to the levels of different CK metabolites. Salt and osmotic stresses induce expression of some CK biosynthetic genes in seedlings of maize, leading to a moderate increase of active forms of CKs lasting several days during acclimatization to stress. A direct effect of CKs to mediate activation of stress responses does not seem to be possible due to the slow changes in metabolite levels.

  Cytokininy jsou rostlinné hormony, které hrají určitou roli v přizpůsobení se rostlin na nepříznivé podmínky prostředí. Avšak jejich přesná funkce v tomto procesu, stejně tak jako v procesu aklimatizace na různé změny prostředí zůstává neobjasněná. V této práci je sledována exprese genů účastnících se metabolismu cytokininů během vývoje za stresových podmínek v kukuřici (Zea mays) a expresní profily jsou pak dány do souvislostí s hladinami jednotlivých cytokininů. Solný a osmotický stres způsobuje zvýšenou expresi některých genů účastnících se biosyntézy cytokininů v semenáčcích kukuřice, což vede k mírnému zvýšení hladin aktivních forem cytokininů. Tato situace trvá několik dní, než se kukuřice zaklimatizuje. Vzhledem k malým změnám v hladinách cytokininových metabolitů se však nepředpokládá, že by cytokininy přímo zprostředkovávaly odpověď na stres.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181221