Počet záznamů: 1

České veřejné mínění a Evropská unie

 1. 1.
  0337139 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kunštát, Daniel
  České veřejné mínění a Evropská unie.
  [Czech public opinion and the European Union.]
  Z periferie do centra Evropy – 20 let vývoje vztahu ČR k EU. Praha: CEVRO Institut, 2009 - (Brunclík, M.; Klíč, Z.), s. 15-50. ISBN 978-80-87125-07-6
  Grant CEP: GA ČR GP407/09/P653
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: public opinion * czech * EU
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Článek se zaměřuje se na vývoj postojů české veřejnosti vůči EU od 90.let po současnost. Vychází z velkého množství sociologických výzkumů, které se zabývají různými aspekty vztahu české veřejnosti vůči evropské integraci (míru informovanosti, vnímané výhody i rizika integrace, postoj k přijetí společné evropské měny, dopady vstupu ČR do EU, spokojenost se členstvím v EU aj.)

  The article focuses on the development of Czech public attitudes towards the EU from the 90s to the present. It is based on a large number of sociological studies that deal with various aspects of the relationship of the Czech public toward European integration (the extent of information, the perceived benefits and risks of integration, attitude towards adoption of a common European currency, the impact of the accession to the EU, satisfaction with EU membership, etc.)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181212