Počet záznamů: 1

K slovesům ve Slovníku klementinském

 1. 1.
  0337136 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Voleková, Kateřina
  K slovesům ve Slovníku klementinském.
  [On the verbs in the Latin-Czech Dictionary of Clementinum.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 1, č. 3 (2009), s. 41-46 ISSN 1803-876X.
  [Setkání mladých lingvistů /9./. Olomouc, 11.05.2008-13.05.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * verse * dictionary * Latin
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se věnuje slovesům v latinsko-českém slovesném alfabetáři, v jedné části latinsko-českého Slovníku klementinského z roku 1455. Tento slovník je závislý na latinsko-německých slovnících a překladatel se často řídil německými ekvivalenty, které překládal doslovně.

  The article focuses on verbs in the verbal Latin-Czech dictionary, a part of The Latin-Czech Dictionary of Clementinum from the year 1455. This dictionary is dependent on Latin-German dictionaries and the translator was often inspired by German equivalents, which he was translating literally.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181210