Počet záznamů: 1

Fundamentals of DNA and RNA structure

 1. 1.
  0337135 - BTO-N 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Neidle, S. - Schneider, Bohdan - Berman, H. M.
  Fundamentals of DNA and RNA structure.
  [Základy struktur DNA a RNA.]
  Structural Bioinformatics. USA: Wiley-Blackwell, 2009 - (Gu, J.; Bourne, P.), s. 41-76. ISBN 978-0-470-18105-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: Molecular structure * DNA * RNA * nucleic acid
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  The paper reviews the fundamentals of molecular structures of nucleic acids, DNA and RNA. It describes chemical composition and conformation behavior of their building blocks, nucleotides. Summaries and comparisons of common architectures of DNA and RNA molecules as various double helical forms, or folded RNA are based on structures determined experimentally by x-ray crystallography and NMR

  Kapitola shrnuje základy molekulárních struktur nukleových kyselin, DNA a RNA. Popisuje chemické složení a konformační vlastnosti jejich stavebních kamenů, nukleotidů. Přehledy a porovnání architektur molekul DNA a RNA, jako jsou různé dvoušroubovicové formy nebo foldovaná RNA, jsou prováděny na základě struktur stanovených experimentálně krystalograficky nebo NMR
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181209