Počet záznamů: 1

Postoje k národnostem a etnikům

 1. 1.
  0337132 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vávra, Martin
  Postoje k národnostem a etnikům.
  [Attitudes to national and ethnic groups.]
  Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.), s. 63-82. ISBN 978-80-7330-173-6
  Grant CEP: GA MŠk LA09010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: attitudes to foreign * attitude measurement
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola popisuje a interpretuje výsledky sociologických výzkumů provedených na území ČR po roce 1989 týkajících se postojů ke konkrétním národnostem a etnickým skupinám

  The chapter contains description and interpretation of sociological surveys on attitudes towards individual national and ethnic groups.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181207