Počet záznamů: 1

Postoje k cizincům – získávání dat a jejich interpretace

 1. 1.
  0337128 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vávra, Martin
  Postoje k cizincům – získávání dat a jejich interpretace.
  [Attitudes to foreigners – data acquisition and interpretation.]
  Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.), s. 17-44. ISBN 978-80-7330-173-6
  Grant CEP: GA MŠk LA09010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: survey methodology * attitude measurement
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola se nejprve zaobírá metodami získávání a interpretace sociologických dat relevantních z hlediska měření postojů k cizincům. Za tímto účelem je podrobně rozebrán pojem postoj (jak jej definovat, jak jej měřit, jak výsledky měření interpretovat) a uvedeny jsou i pojmy předsudek, tolerance, rasismus a xenofobie. Na závěr kapitoly jsou popsány některé konkrétní výzkumné nástroje pro měření postojů.

  The chapter deals with methods for getting and interpreting data relevant for measuring attitudes toward foregners.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181205