Počet záznamů: 1

Prameny české lidové hudby, písně a tance na jižním Plzeňsku

 1. 1.
  0337125 - UEF-S 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vejvoda, Zdeněk
  Prameny české lidové hudby, písně a tance na jižním Plzeňsku.
  [Sources of Folk Music, Song and Dance in the South Plzeň Region.]
  Jižní Plzeňsko. Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Vol. 7. 1. Blovice: Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, 2009 - (Rožmberský, P.), s. 89-101. ISBN 978-80-87170-12-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Plzeň * folk music * folk dance
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Plzeňsko je považováno za jeden z nejzpěvnějších českých regionů. Má bohatou tradici národopisného výzkumu. Katalog českých lidových písní a tanečních nápěvů čítá 6 800 položek a většina z nich nebyla dosud publikována. Zápisy byly z větší části pořízeny v rámci velkých sběratelských akcí v letech 1819, 1895 a 1906. Nejvýznamnější regionální kolekce lidových písní shromáždili K. J. Erben (1811–1870), Jaroslav Bradáč (1876–1938), Oldřich Blecha (1892–1951) a Bohuslav Vyhlídka (1902–1979). Vzhledem ke vzrůstající oblibě forem jevištního folklorismu lze v regionu konstatovat velký zájem o tradiční hudbu, a to jak v procesu hudební pedagogiky, tak i jako svébytný umělecký žánr. V současné době se připravuje vydání reprezentativní monografie z oboru lidové písně a taneční hudby regionu Plzeňska.

  The Plzeň region, situated in the west of the Czech Republic, is generally associated with folk song. There is a distinguished tradition of ethnological research; the catalogue of Czech folk song and dance music contains 6,800 items, most of them yet to be published. Most of the records were made in the massive collection initiatives of 1819, 1895, and 1906. The most significant collectors of regional folk song were K. J. Erben (1811–1870), Jaroslav Bradáč (1876–1938), Oldřich Blecha (1892–1951), and Bohuslav Vyhlídka (1902–1979). With increasing popularity of folklore performances, the region is seeing a strong interest in traditional music, both in music training and as an independent form of art.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181203