Počet záznamů: 1

Atmospheric pressure chemical vapour deposition of F doped SnO.sub.2./sub. for optimum performance solar cells

 1. 1.
  0337091 - FZU-D 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Sheel, D.W. - Yates, H.M. - Evans, P. - Dagkaldiran, U. - Gordijn, A. - Finger, F. - Remeš, Zdeněk - Vaněček, Milan
  Atmospheric pressure chemical vapour deposition of F doped SnO2 for optimum performance solar cells.
  [Příprava SnO2 vrstev dopovaných fluorem metodou chemické deposice z plynné fáze při atmosferickém tlaku pro optimalizaci slunečních článků.]
  Thin Solid Films. Roč. 517, č. 10 (2009), s. 3061-3065 ISSN 0040-6090
  GRANT EU: European Commission(XE) 38885 - SE-POWERFOIL
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: TCO * solar cell
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.727, rok: 2009

  We have developed an advanced atmospheric pressure chemical vapour deposition process, by applying fast experimentation and using a combinatorial chemistry approach to aid the studies. The deposited films were characterised for crystallinity, morphology (roughness), optical properties and resistance to aid optimisation of material suitable for solar cells.

  Vyvynuli jsme metodu přípravy SnO2 vrstev dopovaných fluorem metodou chemické deposice z plynné fáze při atmosferickém tlaku pro optimalizaci slunečních článků. Byla charakterizována krystalinita, morfologie (hrubost), optické vlastnosti a el. odpor.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181172