Počet záznamů: 1

Řešení problémů analýzy obrazu pomocí minima totální variance

 1. 1.
  0337080 - FGU-C 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janáček, Jiří
  Řešení problémů analýzy obrazu pomocí minima totální variance.
  [Solving image analysis problems by minimization of total variation.]
  ROBUST 2008 - Sborník prací 15. letní školy JČMF Robust 2008. Praha: JČMF, 2009 - (Antoch, J.; Dohnal, G.), s. 145-149. ISBN 978-80-7015-004-7.
  [ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./. Pribylina (SK), 08.09.2008-12.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA ČR(CZ) GA102/08/0691
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: total variation * minimal graph cut
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

  Práce je věnována řešení úloh analýzy obrazu minimalizací funkce složené z totální variace obrazu a Lp ztrátové funkce. Minimalizaci lze provést iterační metodou největšího spádu s výpočtem kroku založeným na nalezení minimálního řezu v grafu obrazových prvkù. Jako příklad je uvedena regularizace zašuměného obrazu a registrace mikroskopických obrazů fyzických řezů

  A solution of various problems in image analysis using concurrent minimization of total variation and Lp loss function is presented. The minimization is achieved by a steepest descend method using graph cut minimization in each step. Regularization of noisy image and registration of microscopic images of physical sections are demonstrated
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181164