Počet záznamů: 1

Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic

 1. 1.
  0337065 - UH-J 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pavlásek, J. - Tesař, Miroslav - Máca, P. - Ředinová, J. - Klose, Z. - Hanková, R.
  Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic.
  [Deset let hydrologického monitoringu na horských povodích na Šumavě v České republice.]
  International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basis. Clausthall-Zellerfeld: Papierfliegel, 2009 - (Herrmann, A.; Schumann, S.), s. 197-200. ISBN 978-3-89720-996-1.
  [International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basis. Goslar-Hahnenklee (DE), 30.03.2009-02.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: experimental catchment * forest ecosystems * forest cover change * hydrological balance
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  The aim of the contribution is to present results from monitoring in three upland microchachments, which are located in the Bohemian Forest. The forest covers were formed by bark beetle population explosion and subsequent forest management. Microcatchments were selected with the emphasis on preserving approximately similar catchment properties: area (about 0.1 km2), elevation (about 1200 m), mean slope (about 0.2) and orientation (northern). The dead spruce forest was retained in the first catchment (Modrava 1) and the ecosystem was left to the natural recovery. The dead spruce forest was cleared in the second catchment (Modrava 2) and the forest clearing was partly reforested by man. Nowadays, a bent-grass cover and growing young trees are prevailing in both catchments. The third catchment (Modrava 3) should serve as a reference area and it is covered by a healthy mixed forest stand (mainly spruce and beech).

  Cílem příspěvku je prezentace výsledků z desetiletého monitoringu na třech horských mikropovodích, která jsou umístěna v národním parku Šumava. Tyto experimentální mikropovodí byly založeny v roce 1998 se záměrem zhodnotit vliv různého vegetačního pokryvu na hydrologické procesy. Lesní pokryv byl ovlivněn kůrovcovou kalamitou a následným lesním managementem. Mikropovodí byly vybrány v oblastech s přibližně shodnými vlastnostmi: plocha (okolo 0,1 km2), nadmořská výška (okolo 1200 m n.m.), sklon povodí (okolo 0,2) a orientace (severní). Na povodí Modrava 1 byl odumřelý smrkový porost ponechán přirozenému vývoji. Na povodí Modrava 2 byla provedena těžba napadeného porostu a paseka byla částečně uměle zalesněna. Na těchto povodích dnes převládá travní pokryv zarůstající mladými stromy. Třetí povodí (Modrava 3) lze brát jako referenční a je pokryto zdravým smíšeným porostem (především smrk a buk).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181152