Počet záznamů: 1

Influence of pertussis toxin pretreatment on the development of L-NAME-induced hypertension

 1. 1.
  0337037 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Zicha, Josef - Kuneš, Jaroslav - Vranková, S. - Jendeková, L. - Dobešová, Zdenka - Pintérová, Mária - Pecháňová, Olga
  Influence of pertussis toxin pretreatment on the development of L-NAME-induced hypertension.
  [Vliv podání pertusis toxinu na vývoj hypertenze vyvolané L-NAME.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 5 (2009), s. 751-755 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/08/0139; GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: sympathetic nervous system * nitric oxide * inhibitory G proteins
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  High blood pressure (BP) of rats with hypertension induced by NO synthase inhibitor L-NAME is maintained not only by the absence of nitric oxide (NO)-dependent vasodilatation but also by the enhancement of both sympathetic and angiotensin II-dependent vasoconstriction. The impairment of sympathetic vasoconstriction due to PTX-induced inhibitory G protein inactivation prevents the full development of NO-deficient hypertension because BP of PTX-treated rats subjected to chronic L-NAME administration did not reach hypertensive values

  Vysoký krevní tlak u hypertenze vyvolané podáváním inhibitoru NO syntázy L-NAME je udržován nejen nedostatečnou vasodilatací závislou na oxidu dusnatém ale také posílením vasokonstrikčního působení sympatického nervového a renin-angiotensinového systému. Vyřazení sympatické vasokonstrikce pomocí inaktivace inhibičních G proteinů nastávající po injekci pertusis toxinu (PTX) zabraňuje plnému rozvoji NO-deficitní hypertenze, neboť krevní tlak PTX potkanů podrobených chronickému podávání L-NAME nedosahuje hypertenzních hodnot
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181127