Počet záznamů: 1

To complete their life cycle, pathogenic nematode-bacteria complexes deter scavengers from feeding on their host cadaver

 1. 1.
  0337034 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Foltan, Pavel - Půža, Vladimír
  To complete their life cycle, pathogenic nematode-bacteria complexes deter scavengers from feeding on their host cadaver.
  [Parazitické komplexy háďátko-baktérie odpuzují nekrofágní hmyz, aby háďátka dokončila vývojový cyklus.]
  Behavioural Processes. Roč. 80, č. 1 (2009), s. 76-79 ISSN 0376-6357
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: deroceras * defence * deterrence
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.527, rok: 2009

  Nematodes complete their life cycle feeding on the proliferating pathogenic bacteria symbiont and the host tissue. After 1-2 weeks, new infective stages carrying the bacteria leave the host cadaver in search of new hosts. The removal of invertebrate cadavers by scavengers is extremely fast and represents a severe threat to the developing nematodes. We demonstrate that the presence of either of two nematode species tested (Steinernema affine, Phasmarhabditis hermaphrodita) deters carabid beetles from consuming infected cadavers.

  Háďátka dokončují svůj životní cyklus v mrtvém hostiteli, přičemž požírají množícího se bakteriálního symbionta a hostitelskou tkáň. Po 1-2 týdnech infekční stadia háďátek opouští původního hostitele a vyhledávají nového. Nekrofágie na mrtvých hostitelých je extrémě rychlá a představuje pro háďátka významné riziko. Ukazujeme, že přítomnost kteréhokoliv z testovaných druhů háďátek (Steinernema affine, Phasmarhabditis hermaphrodita) odrazuje střevlíky od konzumace mrtvého hostitele.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181124