Počet záznamů: 1

Microhabitat requirements of caterpillars of the critically endangered butterfly Chazara briseis (Nymphalidae: Satyrinae) in the Czech Republic

 1. 1.
  0337021 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kadlec, T. - Vrba, P. - Konvička, Martin
  Microhabitat requirements of caterpillars of the critically endangered butterfly Chazara briseis (Nymphalidae: Satyrinae) in the Czech Republic.
  [Mikrostanovištní nároky housenek kriticky ohroženého okáče skalního, Chazara briseis (Nymphalidae: Satyrinae), v České republice.]
  Nota Lepidopterologica. Roč. 32, č. 1 (2009), s. 39-46 ISSN 0342-7536
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA ČR GD206/08/H044
  Grant ostatní:Czech Department of Environment(CZ) VaV/620/1/03
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Chazara briseis
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  We report the larval microhabitat preferences of the critically endangered Hermit butterfly, Chazara briseis (L.) (Nymphalidae, Satyrinae), from a population inhabiting steep basaltic hills of the Ceske Stredohori highlands, Czech Republic. Based on fi eld records of 61 pre-pupation larvae, we argue that they require dry, south to south-west exposed slopes containing short tufts of their fescue host-plants (Festuca ovina L. agg.) growing on exposed bedrock. These conditions have been maintained by traditional sheep grazing, recently supplemented by trampling along tourist paths. Despite the larval preference for short-sward vegetation, C. briseis also requires taller-sward and even shrubby patches providing nectar and shelter for adults. Heterogeneity of conditions is also necessary for several co-occurring endangered insects, including Lepidoptera. Efficient conservation of C. briseis should be planned and practised over the whole area of occurrence of the population.

  Popisujeme mikrostanovištní preference kriticky ohroženého okáče skalního, jehož poslední česká z populace obývá čedičové kupy v Českém středohoří. Na základě pozorování 61 vzrostlých larev tvrdíme, že motýl vyžaduje suché, k jihu či jihozápadu orientované svahy s krátkými trávníky, kde jejich živné rostliny, trsnaté kostřavy, rostou na exponovaném podkladu. Vhodné podmínky byly historicky zajišťovány pastvou ovcí, dnes se larvální vývoj omezuje hlavně na občasně sešlapávaná místa. Navzdory vývoji na krátkostébelných ploškách motýl vyžaduje i vyšší vegetaci včetně křovin, kde dospělci nalézají nektar a úkryt. Heterogenní vegetace je nutná i pro další ohrožené druhy, včetně dalších druhů motýlů. Efektivní ochrana druhu by měla být plánována v celé oblasti výskytu poslední české populace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181114